การกังวลนั้น เหมือน เก้าอี้โยก ∑ มัน ให้ คุณ มี อะไร ทำ ไป เรื่อยๆ แต่ ไม่ได้ พา คุณ ไป ไหน เลย

gaan-gang-won-nán mĕuan gâo-êe yôhk ∑ man hâi kun mee a-rai tam bpai rêuay rêuay dtàe mâi dâai paa kun bpai năi loie

Worry is like a rocking chair. It gives you something to do but it doesn't get you anywhere.